Dapitan City: Dr. Jose Rizal's Landing Site

monument on Rizal's Landing Site in Dapitan


DAPITAN CITY, Zamboanga del Norte - On the day of our flight back to Manila, we would usually just stay at our hotel in the morning so not to risk missing our flight.

Since the neighboring Dapitan is just a short ride away, we decided to make a short trip to the city very well known in Philippine history where our national hero, Dr. Jose Rizal, spent four years in exile.
LUNGSOD NG DAPITAN, Zamboanga del Norte - Sa araw ng aming lipad pabalik ng Maynila, kadalasan ay nananatili na lamang kami sa aming hotel upang maiwasan na kami'y maiwan ng byahe.

Dahil maikling byahe lamang ang papunta sa katabing lungsod ng Dapitan, napili naming sumaglit sa lugar na ito, kilala sa kasaysayan ng Pilipinas kung saan ang atin pampansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay namalagi nang apat na taon ng buhay-tapon.

Rizal's Landing Site facing the bay in Dapitan


It was on July 17, 1892 when Dr. Rizal arrived at the shore of Sta. Cruz, Dapitan. Coincidentally, we visited his exact landing site on July 16, 2012, one day before the 120th year anniversary of his arrival to Dapitan. Si Dr. Jose Rizal ay dumating sa dalampasigan ng Sta. Cruz, Dapitan noong Hulyo 17,1892. Nagkataon naman na bumisita kami sa eksaktong lugar na kaniyang pinaglunsaran noong Hulyo 16, 2012, isang araw bago sumapit ang ika-120 taong anibersaryo ng kaniyang pagdating sa Dapitan.

Ram of Pinas Muna enjoying the breeze by the bay of Dapitan


At present, a monument stands on the site where Rizal disembarked in Dapitan. Inaugurated in year 2009, the Rizal's Landing Site is one of the many shrines in Dapitan City dedicated to our beloved national hero.

If you have the chance to visit Dapitan City, take the time to stop by this site. This experience will transport you back in the time when our forefathers fought for our independence.
Sa kasalukuyan, isang monumento ang nakatayo sa pook kung saan lumunsad si Rizal sa Dapitan. Pinasinayaan noong taong 2009, ang Rizal's Landing Site (Lugar na Pinaglunsaran ni Rizal) ay isa sa maraming dambana sa Lungsod ng Dapitan na inialay sa atin minamahal na pambansang bayani.

Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na bumisita sa Lungsod ng Dapitan, maglaan po kayo ng panahon na dumaan sa lugar na ito. Dadalhin kayo ng karanasang ito pabalik sa panahon ng pakikipaglaban ng ating mga ninuno para sa ating kalayaan.How to get there:

from Dipolog City
At the Dipolog City Bus Terminal, take a non air-conditioned bus bound for Dapitan. Inside Dapitan City, take any tricycle and tell the driver to take you to Rizal's Landing Site. Alternatively, you can take a Rural Bus from Dipolog bound for Ozamiz, Pagadian or Cagayan de Oro. Tell the conductor to drop you off at Dapitan-Polo Junction. From the junction, take a tricycle and tell the driver to bring you to Rizal's Landing Site. Total travel time is 30-45 minutes.

from Ozamiz City
At the Ozamiz City Bus Terminal, take a Dipolog-bound bus, just ask the terminal crew where the queue/line for Dipolog is (there is a separate queue for air-conditioned and non-air-conditioned buses. Air-conditioned buses usually come from Pagadian, Zamboanga City or Cagayan de Oro, and would only drop-off or pick-up passengers at Ozamiz City, so be prepared to wrestle your way into the bus. Air-conditioned buses bound for Dipolog leave every hour. There are non air-conditioned buses that begin their trip from Ozamiz City and they depart from the terminal every 30 minutes (usually only half full). Tell the conductor to drop you off at Dapitan-Polo Junction. From the junction, take a tricycle and tell the driver to bring you to Rizal's Landing Site. Travel time to Dapitan is 6.5hours, fare is P230.00 (air-conditioned bus).
How to get back:

to Dipolog City
From Dapitan, there are non air-conditioned buses bound for Dipolog. Alternatively, you can take a tricycle from Dapitan and tell the driver to bring you to Polo Junction. At the junction, you can take Rural buses bound for Dipolog. Total travel time is 30-45 minutes. At the national highway, take the Ozamiz, Pagadian or Cagayan de Oro bound buses and get off at the Ozamiz City Bus Terminal (fare is Php15.00, travel time is ~30 minutes). Take the tricycles stationed at the terminal to take you to your destination in Ozamiz City. Fare is Php10.00 per person (or Php50.00 special rate, if you don't want to wait for other passengers)

to Ozamiz City
From Dapitan, take a tricycle and tell the driver to bring you to the Polo Junction. From the junction, take the Ozamiz, Pagadian, Zamboanga City or Cagayan de Oro bound buses (air-conditioned and non air-conditioned) and get off at the Ozamiz City Bus Terminal (fare is P230.00 for air-conditioned buses). Take the tricycles stationed at the terminal to take you to your destination in Ozamiz City (fare is Php10.00 per person or Php50.00 special rate if you don't wish to wait for other passengers). Total travel time is 7hours.

No comments:

Post a Comment